18 december 2015

Nieuws

TTOVAZ Voetbal Academie houdt zich voornamelijk bezig met het doelgericht en effectief verbeteren van diverse vaardigheden van jeugdvoetballers (4 t/m 22 jaar) op zowel amateur als professioneel niveau. Dit zijn zowel de gebruikelijke “Technisch” en “Motorische” en voor voornamelijk de oudere maar ook jongere leeftijdscategorieën Tactische vaardigheden van (Talentvolle) jeugdvoetballers, Maar o.a ook de Mentale en Cognitieve vaardigheden van de desbetreffende spelers/talenten.

Kortom: TTOVAZ probeert zijn spelers op korte termijn effectief en doelgericht beter te maken op alle in zijn ogen belangrijke facetten van de ontwikkeling van zijn spelers dan wanneer de talenten binnen kwamen dribbelen! Concreet verhogen wij de fundering & verleggen we de lat “SAMEN” met onze spelers naar een hoger niveau!

We trainen op verschillende ondergronden waaronder O.a: Kunststof, Gras/Kunstgras, Zand, Asfalt & overige. Ook dit is ter ondersteuning van het ontwikkelen van de vaardigheden.

Ook in de materialen worden bewuste keuzes gemaakt ter bevordering van de ontwikkeling. Voorbeelden hiervan kunnen bijvoorbeeld het spelen met diverse formaten ballen zijn, maar ook het trainen met een hard of zachtebal of het gebruik van verschillende soorten materialen.

Hiernaast houden wij binnen zowel de planning als de trainingen rekening met alle 4 de voetbal teamfuncties( Aanvallen, Omschakelen A-V, Verdedigen & Omschakelen V-A). Zelfs binnen de individuele trainingen wordt hier onderscheidt in gemaakt.

Enkelt en alleen al hieruit kan worden opgemaakt dat TTOVAZ meer is dan een voetbalschool of academie js. Zo komen er meerdere facetten van onze grote liefde aan bod komen dan bijvoorbeeld alleen het Technisch Ontwikkelen. Daarnaast zorgt TTOVAZ voor een “warme” samenwerking op de “werkvloer” maar ook voorafgaand of afsluitend aan de activiteiten.

Alle trainingen zowel individueel als de SGP-Sessies (Small Group Play) kunnen individueel worden besproken en worden ingepland.
Als verbindingspunt tussen jong en oud, talent in de dop of professioneel voetballer wordt de zondag aangehouden als (Hoofd)trainingsdag waarop alle spelers trainen en samenkomen!

Daarnaast  is er voor de spelers die uitzonderlijk of buitengewoon talentvol zijn de TTOVAZ (Pro) & (Advanced) Voetbal Academie! Hierbij proberen wij de spelers op korte termijn naar een hoger platform te tillen.  Dit kan natuurlijk bij de desbetreffende Amateur Vereniging maar ook een (TOP)-Amateur of (B)etaald (V)oetbal (O)rganisatie zijn!

Al diverse spelers hebben via TTOVAZ de weg naar een van de jeugdopleidingen van diverse (TOP)-Amateur of (B)etaald (V)oetbal (O)rganisatie’s in Nederland gevonden!

Juist voor deze of nieuwe talenten die onder de vleugels van Nederlands beste (TOP)-Amateur & BVO’s uitkomen is er bij TTOVAZ ruimte om zich verder te ontwikkelen tot de grootste en beste voetbal talenten van zowel Nederland als de internationale voetbalvelden.

Onze doelstelling is om spelers doelgericht en efficiënt beter te maken! Om deze reden zullen de financiën nooit lijdend zijn. Toch zijn deze uiterst belangrijk om te kunnen blijven doen wat TTOVAZ doet, en in de toekomst uit te kunnen breiden buiten de huidige mogelijkheden!

Om te waarborgen dat het om het individu gaat. En de spelers de aandacht krijgen die zij verdienen worden er in vooraf geselecteerde aantallen getraind:

Voetbalschool: 6-12 spelers
Voetbal Academie: 4-8 spelers
Individuele training: 1 speler (2-tallen of grotere eenheden op aanvraag)

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en zien natuurlijk met veel plezier en zin uw aanmeldingsformulier tegemoet!

Wij proberen uw kind na aanmelding binnen 10 werkdagen te plaatsen! Hierover krijgt u bericht via mail en overige mogelijkheden na aanmelding!

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kan er via onderstaande contactgegevens contact worden gezocht!

Met sportieve groet,

Info | TTOVAZ Voetbal Academie | #MagnaSumus | Instagram: @TTOVAZ_FC | Facebook: TTOVAZ Voetbal Academie | info@TTOVAZ.com | T (Mobiel) 06-22 95 88 11 | TTOVAZ Voetbal School | (T)ogether (E)ach (A)chieves (M)ore | Hard work beats talent, If talent doesn’t work hard |